Komornik Sądowy Natalia Gretschel

Na stronie internetowej kancelarii, dostępnej pod adresem http://www.krakow-komornik.com.pl, można znaleźć szczegółowe dane teleadresowe kancelarii wraz z numerem konta bankowego, a także aktualizowane na bieżąco informacje o prowadzonych licytacjach komorniczych. Kancelaria zamieszcza na swojej witrynie także aktualne ogłoszenia o pracę i staże. Kancelaria zlokalizowana jest w Krakowie przy ul. Chopina 1/3. Interesanci przyjmowani są w dni robocze w godzinach 9-17. Strony przyjmowane są we wtorki od 9 do 12 i od 14 do 17.

Komornik sądowy

  • Komornik sądowy przy sądzie w Krakowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie
Chopina 1/3
30-047 Kraków
tel. 12 633-76-39